Thursday 6 February 2020

Shitpost đêm khuya #3

Mình viết post này ở Bến Tre. Tỉnh duy nhất trong 63 tỉnh không ban hành văn bản cho phép học sinh nghỉ học để phòng tránh virus nCoV. Trường mình vừa dời lịch học GDQP (Giáo dục quốc phòng) sang tháng 4, đủ để thấy tình hình trên Sài Gòn căng thẳng tới mức nào. Duy chỉ có Bến Tre vẫn giữ y quan điểm, không cho nghỉ lấy 1 ngày.

Quan trọng là, ở Bến Tre những người làm giáo dục vẫn chưa nhìn thấy được tình hình cấp bách và sự nguy hiểm của dịch nCoV. Vì Bến Tre là tỉnh nằm cách biệt với các tỉnh khác bởi sông Cổ Chiên và sông Tiền, nếu thực sự có dịch bệnh xảy ra ở các tỉnh xung quanh các quan chức chỉ việc chặn cầu qua 2 con sông trên và Bến Tre tách biệt với phần còn lại của đất nước :)

Ở Bến Tre người ta vẫn sinh hoạt bình thường. Dẫu có sợ virus đó, dẫu có sợ bị lây bệnh đó nhưng mà nó chưa tới, chưa xuất hiện và quan trọng là người ta chưa thấy thì người ta cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều. Bởi với họ, cơm áo gạo tiền là quan trọng hơn cả, học sinh được nghỉ 1 ngày thì còn có gia đình nuôi còn người lao động nghỉ đi 1 ngày là mất đi 1 ngày tiền thu nhập. Nói vậy, như lời chú cắt tóc cho mình: "nghe thì ghê nhưng mà thấy tao mới sợ!". Vậy nên suy nghĩ của lãnh đạo tỉnh hay những người làm giáo dục cũng đúng, bởi trò mà nghỉ đi 1 ngày thì lại mất 1 ngày kiến thức, mà trò nghỉ thì thầy cũng phải nghỉ theo, rồi bù thêm này nọ phiền phức chết đi được. Vậy là cả tỉnh lại đi học.Thôi thì vào học muộn tí cũng chẳng sao, Tết lại kéo dài thêm 1 tuần nữa :) 

Update 07/02/2020: Tết lại về với Bến Tre :)

No comments:

Post a Comment

Popular posts