Sunday 1 March 2020

Codechef February Lunchtime 2020 - Division 2

Contest này mình solve được bài 1 + 1 task bài 2. Tưởng là tụt rating ai ngờ rating mình dương :D Vậy là mình đã trở về 3* rồiiiii(dịch luôn vì solve được trọn vẹn có bài này)

Đề bài:
Bạn là Dastan, Hoàng tử xứ Ba Tư!

Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm "Cát thời gian", cuối cùng bạn đã đến được cổng thành phố có một ngôi đền cổ thờ các vị thần. Tuy nhiên, cánh cổng này đã bị khóa và chỉ có thể mở được với một mật mã bí mật - thứ mà bạn sẽ có được nếu giải câu đố sau:

Có một cái bàn trước mặt bạn, trên đó có đặt N đồng xu, các đồng xu được đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến N từ trái qua phải. Với mỗi đồng xu, bạn biết được ban đầu nó đang nằm sấp hoặc ngửa. Bạn phải thực hiện đúng K bước. Với mỗi bước, bạn phải bỏ đồng xu ở ngoài cùng bên phải, nếu đồng xu này đang nằm ngửa trước khi bạn bỏ nó đi thì bạn phải lật tất cả các đồng xu trước nó lại (lật xu nghĩa là nếu một đồng xu đang nằm ngửa thì bạn lật nó nằm sấp và ngược lại).

Mật mã mở cửa thành phố là số lượng đồng xu, mà sau K bước, chưa bị bỏ đi và đang nằm ngửa. Bạn có thể tìm con số này không? Vận mệnh của xứ Ba Tư đang nằm trong tay bạn!

Input:
  • Dòng đầu mỗi input là một số nguyên T  - số lượng testcases. Tiếp theo đó là T dòng như mô tả bên dưới.
  • Dòng đầu tiên mỗi testcase là 2 số nguyên N K cách nhau bởi 1 dấu cách.
  • Dòng thứ hai của mỗi test case là N ký tự, mỗi ký tự cách nhau bởi 1 dấu cách. Ký tự thứ i sẽ là 'H' nếu đồng xu đang nằm ngửa và 'T' nếu đồng xu đang nằm sấp.
Output:
Với mỗi testcase, in ra màn hình 1 số nguyên duy nhất - số lượng đồng xu đang nằm ngửa sau K bước.

Ràng buộc:
  • 1 <= T <= 200
  • 1 <= K < N <= 100
Input mẫu:
3
5 3
H T T H T
7 4
H H T T T H H
6 1
T H T H T T

Output mẫu:
1
2
2

Hướng dẫn giải:
Ta thực hiện theo đề bài, tiến hành lật xu rồi đếm thôi :DLên xanh trở lại rồi nèeeeee

Happy coding!

No comments:

Post a Comment

Popular posts