Saturday 13 February 2021

Shitpost: commit vào mỗi thứ 6 hàng tuần

Mình có cái mục tiêu nho nhỏ, là có contribution vào mỗi thứ 6 hàng tuần trong 1 năm. Đến nay tạm thời coi là thành công. 

(hình contribution graph)

Mình bắt đầu push code lên GitHub trong khoảng thời gian này năm ngoái, lúc đó được hoãn học quốc phòng vì COVID. Mình bắt đầu với việc edit JBomb, sau đó là giải các bài SPOJ, cuối cùng là series giải bài các contest, contribute cho @khongsomeo và kéo dài đến tận bây giờ.

Khi mình bắt đầu, mình cũng chỉ nghĩ là push lên để nhúng về blog. Đến khi mình nhận ra là contribution graph của mình có xu hướng tập trung vào thứ 6 nhiều hơn, thế là mình lại đặt ra mục tiêu là mỗi thứ 6 hàng tuần sẽ làm cái gì đó liên quan đến code.

Kết quả mình đạt được? Chẳng có gì cả, nếu không kể đến là nợ môn và thất bại hơn lúc trước. Lúc bắt đầu, mình chưa nợ môn nào. Lúc kết thúc, mình đã nợ 1 môn và chuẩn bị nợ thêm 2 môn. Lúc bắt đầu, mình là thằng tân sinh viên có GPA thấp. Lúc kết thúc, mình là thằng sinh viên năm 2 chuẩn bị vào chuyên ngành nhưng nợ môn ngập đầu.

Tuy vậy, ít ra mình vẫn làm được cái gì đó tới nơi tới chốn sau 1 năm. Xem như đó là điều an ủi vậy/

Happy coding!

No comments:

Post a Comment

Popular posts