Friday 29 January 2021

Codeforces Round #697 (Div. 3) - A & B

 Round này bị lỗi server nên unrated. Nhưng bù lại, mình ngồi giải xong hôm sau tạch con mẹ nó xác suất.

Friday 22 January 2021

Educational Codeforces Round 102 (Rated for Div. 2) - A & B

 Một may mắn cho mình, join contest trễ 1 tiếng. May làm sao, mình AC 2 bài trong 2 đấm và may mắn lắm mới không bị trừ điểm mà được +5.


AC 2 bài là do may, không phải mình giỏi.

Friday 8 January 2021

Codeforces Round #693 (Div. 3) - A, B, C & D


Còn 3 tuần nữa thi cuối kỳ, 2 tuần nữa deadline CS104, Chủ nhật là nộp deadline CS108. Vậy mà mình vẫn dành thời gian ngồi code contest và viết blog. Contest này là Div.3 nên nó dễ và mình làm được nhiều không phải vì giỏi mà là vì mình may.

---

Popular posts