Monday 19 December 2022

Tự động tạo requirements.txt với pipreqs

Bạn có 1 project python to vãi hàng, project của bạn có quá nhiều mini task và bạn import một đống package vào để xử lý các mini task đó. Giờ bạn đã code xong, muốn gửi cho sếp xem / cho thầy chấm mà chợt giật mình: lỡ sếp / thầy không cài các package đó là code mình hỏng?

Thế là bạn ngồi cặm cụi vào từng file, check xem package đó là built-in module của Python hay là external module, rồi ngồi viết requirements.txt từng dòng một

Wednesday 7 September 2022

Competitive Programming

Viết ít dòng, hồi tưởng về những gì mình đã làm trên con đường Competitive Programming.  (Warning: wall of text).


Friday 1 July 2022

Mình dùng $\LaTeX$

 Một câu chuyện từ xưa rất xưa: nhà vua xứ nọ kén rể, có hai chàng hoàng tử đến apply. Nhà vua giao đề bài "viết bài luận 500 chữ về 2 nguyên lý, 3 quy luật và 6 cặp phạm trù; làm luôn slide buổi sau đến bảo vệ trước hội đồng kén rể". 

Sunday 5 June 2022

Hoài niệm

tl;dr: 

mới vào lại được account hosting bị mất hồi cấp 2, kỉ niệm ùa về nên mình hồi tưởng tí.

7 năm rồi, chào bạn


Sunday 27 February 2022

Tạo website với Jupyter Notebook & GitHub Pages

Fact: Nếu bạn đã biết đến nbviewer.com thì chắc bạn không cần đọc tiếp! Bài này cũng thích hợp với các bạn muốn build 1 blog chia sẻ về toán, muốn viết lách ít và chủ yếu nhúng công thức $\LaTeX$ là nhiều.

Monday 31 January 2022

Năm 2021

 Lại là bài viết vào cuối năm. Lại ngồi tâm sự về những thất bại năm qua. Năm nay mình được thử nhiều cái mới, làm lại nhiều cái cũ. Và tất nhiên, thất bại nhiều hơn thành công.

Thursday 27 January 2022

C++ workflow đơn giản với Makefile và Bash script

Vẫn tiếp tục là C++ CI/CD, nhưng lần này ta không dùng đồ của MS (aka không dùng Visual Studio để có file solution > không xài được workflow MSBuild). Hướng tiếp cận lần này sẽ dùng Makefile để  chạy compile + test command, sử dụng Bash script để "giả lập" một test framework.

Popular posts