Sunday 27 February 2022

Tạo website với Jupyter Notebook & GitHub Pages

Fact: Nếu bạn đã biết đến nbviewer.com thì chắc bạn không cần đọc tiếp! Bài này cũng thích hợp với các bạn muốn build 1 blog chia sẻ về toán, muốn viết lách ít và chủ yếu nhúng công thức $\LaTeX$ là nhiều.

Popular posts