Thursday 31 December 2020

Năm 2020

 Đáng lẽ bài này phải post lên Facebook, nhưng mình viết trên này cho dễ định dạng.

Friday 18 December 2020

Codechef December Challenge 2020 - Division B

 Trước hoặc trong những giờ deadline căng thẳng, mình thường mở coding contest lên và dành nhiều chất xám + thời gian cho nó, trong khi đáng lẽ ra nên dành cho những deadline hay bài tập kia.

Contest này làm được 4 bài, đáng lẽ ra thời gian viết cái editorial này mình nên ngồi đọc sách để làm quiz thì lại bỏ thời gian ra ngồi gõ cạch cạch viết blog. Ngạc nhiên chưa.

Và làm được 4 bài là do đề dễ, không phải do mình giỏi.

Popular posts