Sunday 5 June 2022

Hoài niệm

tl;dr: 

mới vào lại được account hosting bị mất hồi cấp 2, kỉ niệm ùa về nên mình hồi tưởng tí.

7 năm rồi, chào bạn


Popular posts