Tuesday 31 August 2021

10 năm

 Bài viết này đã từng rất dài, đến khi mình nghĩ lại là "mình nên viết theo đúng những gì mình còn nhớ". 10 năm kể từ lúc ông mình mất, mình đã trở thành người như thế nào?

Saturday 24 July 2021

Codeforces Round #734 (Div. 3) - A & B

 Một contest mà mình feed nhiều thời gian ngu nhất, cuối cùng rating tụt thê thảm.

Nguồn ảnh

Tạm thời mình không code contest nữa, đồ án cuối kỳ tới rồi :(

Thursday 22 July 2021

P194SUMH - Tích các chữ số

Đọc đề bài trên PTIT SPOJ

Đề bài

Cho số nguyên $n$, tìm số nguyên dương $x$ nhỏ nhất sao cho tích các chữ số của $x$ bằng $n$ (giả sử $x = \overline{abcd}$ thì $n = a\times b \times c \times d$). Nếu không tồn tại số $x$ nào thì in ra $-1$.

Monday 19 July 2021

P195SUMA - Số nguyên dương nhỏ nhất

Đọc đề trên PTIT SPOJ

Đề bài

Cho mảng $a$ gồm $n$ phần tử và số nguyên $k$. Tìm số nguyên dương $x$ nhỏ nhất sao cho có đúng $k$ phần tử trong $a$ nhỏ hơn hoặc bằng $x$. Nếu không có số $x$ nào thỏa mãn thì in ra $-1$.

Friday 18 June 2021

CI: Test build AutoIt file với GitHub Actions

Bài viết này hướng dẫn cách tạo một workflow đơn giản test xem file AutoIt có bị syntax error hay không. Cơ bản là nếu như script không bị syntax error hay definition error là có thể compile thành công, nên ta có thể xem đây là cách "đơn giản" để test build một file AutoIt.

Saturday 27 March 2021

Người thợ cắt tóc

Tóc tai là chuyện quan trọng. Giao cái đầu của mình cho một ông thợ có tâm thì mình có thể ngẩng cao đầu ra đường. Gặp phải ông thợ mới vào nghề / người công nghiệp cắt 10 đầu như 1 thì xác định đội mũ đến khi tóc dài ra.

Friday 19 March 2021

Wednesday 3 March 2021

Codechef Division 3 Rated Contest 2021

 Do các short-contest trước hay diễn ra tình trạng sập server dẫn đến các contest đó bị unrated, nên Codechef tổ chức contest này để test server, cũng như tỉnh rating cho Division 3. 

Friday 19 February 2021

Codeforces Round #702 (Div. 3) A, B & C

 Contest này giải được có 3 bài.Được cái nghĩ sai problem F nên sub sai 2 sub - bằng chứng không thể chối cãi cho việc mình làm được mấy problem là do đề dễ.

Saturday 13 February 2021

Shitpost: commit vào mỗi thứ 6 hàng tuần

Mình có cái mục tiêu nho nhỏ, là có contribution vào mỗi thứ 6 hàng tuần trong 1 năm. Đến nay tạm thời coi là thành công. 

(hình contribution graph)

Friday 29 January 2021

Codeforces Round #697 (Div. 3) - A & B

 Round này bị lỗi server nên unrated. Nhưng bù lại, mình ngồi giải xong hôm sau tạch con mẹ nó xác suất.

Friday 22 January 2021

Educational Codeforces Round 102 (Rated for Div. 2) - A & B

 Một may mắn cho mình, join contest trễ 1 tiếng. May làm sao, mình AC 2 bài trong 2 đấm và may mắn lắm mới không bị trừ điểm mà được +5.


AC 2 bài là do may, không phải mình giỏi.

Friday 8 January 2021

Codeforces Round #693 (Div. 3) - A, B, C & D


Còn 3 tuần nữa thi cuối kỳ, 2 tuần nữa deadline CS104, Chủ nhật là nộp deadline CS108. Vậy mà mình vẫn dành thời gian ngồi code contest và viết blog. Contest này là Div.3 nên nó dễ và mình làm được nhiều không phải vì giỏi mà là vì mình may.

---

Popular posts